Vítejte!

INFORMACE:
Sportovní a kulturní centrum příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na provozovatele (nájemce) tenisových kurtů a přilehlého bufetu v areálu Širůch ve Starém Městě.

Zadání výběrového řízení ———— Způsob hodnocení nabídek
Vzor nájemní smlouvy

____________________________________________________________________________

Vítejte na stránkách Sportovního a kulturního centra příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Město Staré Město.
Spravujeme tyto provozy:

Povinně zveřejňované informace:
Sportovní a kulturní centrum příspěvková organizace
Brněnská 1249
Staré Město 686 03
IČ: 75121824
Č. ú.: 43-1230020247/0100
Registrace: 7 – Krajský soud v Brně spisová značka Pr 1575

Činnost:
Provoz sportovišť a prostorů pro kulturní akce ve Starém Městě

rozpočet 2023-1
rozpočet 2022-1
rozpočet 2021-1
rozpočet_2020-1
rozpočet_2019-2
rozpočet_2018-1
rozpočet_2017-1
rozpočet_2016-1

Aktuální akce: