Sportovní a kulturní centrum Staré Městoinfo@skcsm.cz607006083
Bc. Roman Janík – řediteljanik@skcsm.cz721143892
Mgr. Pavel Pluhař – kulturní managerpluhar@skcsm.cz776787922
Pro objednávky a rezervace bowlingu volejte Po-Pá, 7-14 hod.
Pro objednávky a rezervace pronájmů na SKC volejte Po-Pá, 7-14 hod.
 info@skcsm.cz  607006083
Pro objednávky a rezervace pronájmů Jezuitského sklepa volejte Po-Pá, 9-16 hod. info@mestostaremesto.cz739944599
Pro objednávky a rezervace sportovního areálu Rybníček volejte hala@skcsm.cz721215261

Povinně zveřejňované informace:

Sportovní a kulturní centrum příspěvková organizace

Brněnská 1249

Staré Město 686 03

IČ: 75121824

Č. ú.: 43-1230020247/0100

Registrace:

7 – Krajský soud v Brně spisová značka Pr 1575

Činnost:

Provoz sportovišť a prostorů pro kulturní akce ve Starém Městě