Ceník pronájmů SKC

Pronájem společenského sálu SKC

pro kulturní činnost – neveřejná
 letní provozzimní provoz
pro ZŠ a místní spolky80,- Kč/hodina150,- Kč/hodina
pro střední školy150,- Kč/hodina200,- Kč/hodina
stolní tenis, badminton120,- Kč/hodina120,- Kč/hodina 

Pronájem sportovního sálu SKC

pro tělových. činnost – neveřejná
 letní provozzimní provoz
pro ZŠ a místní spolky80,- Kč/hodina150,- Kč/hodina
pro střední školy150,- Kč/hodina200,- Kč/hodina
stolní tenis, badminton120,- Kč/hodina120,- Kč/hodina 

Pronájem sálů, přísálí a společenského salónku

Plesové akceSály, přísálí, šatny + WC  17.000,- Kč/akce
+ pronájem společenského salonku + 1.000,- Kč/akce
Firemní akcepronájem společenského salonku 2.500,- Kč/akce
(s možností využití příslušenství kuchyňky)
– pronájem sálu (divadelního, nebo sportovního) s přísálím 4.500,- Kč /akce
– při současném využití obou sálů (komplet 1 NP) 6.000,- Kč /akce
Prodejní akcenájem sálu: 1.800,- Kč – jednorázově
nájem přísálí: 1.000,- Kč – jednorázově
(při prodejních akcích platí smluvní cena v rozsahu 1.000,- až 2.200,- Kč)
Soukromé společenské akce– soukromá oslava (např. jubileum)
společenský salonek 1.500,- Kč/akce
divadelní sál s přísálím 2.000,- Kč/akce
– svatba:
společenský salonek 2.000,- Kč/akce
divadelní sál s přísálím 2.500,- Kč/akce
sál + salonek (přípravna) 3.000,- Kč/akce
– pohřební hostiny a podobné akce (krátký časový interval):
salonek a stejně divadelní sál 250,- Kč/první hodina + 50,- Kč/každá další hod.
Ostatní akce– vícedenní pronájem prostorů v sokolovně (sály, přísálí,salonek)
společenská akce, provoz PC soutěžení
organizace mimo region komplet 4.000,- Kč/den
dílčí prostory po dohodě s nájemcem
místní organizace či spolek komplet 1.300,- Kč/den
(týká se to např. sportovních či kulturních akcí)

PŘÍPLATKY:
– zablokování prostorů SKC před akcí, případně pozdější uvolnění po skončení akce sazba 50 % z ceny nájmu. Poznámka: k uvedené ceně bude připočtena zvýšená spotřeba el. energie, na základě odečtů před a po akci (jedná se o akce, které mají zvýšený požadavek na využití PC, tepelných spotřebičů v bufetu apod.)
– využití kuchyňského zázemí (nádobí) – příplatek od 250,- Kč
– využití chladícího zařízení (bude-li k dispozici) – příplatek 500,- Kč.
– Cena pronájmu může být navýšena dle počtu osob.

Pronájem dalších zařízení

prostory pivnice500,- Kč/akce
prostory vinárny se zázemím1.000,- Kč/akce
pronájem bowlingu180,- Kč/dráha