Společensko-kulturní centrum

Společensko kulturní centrum se nachází v rekonstruované budově bývalé sokolovny. K dispozici je divadelní sál pro přibližně 250 osob, sportovní sál, šachový sál, společenský salonek a tělocvična. Využívá se pro divadlo, koncerty, sálové sporty, módní přehlídky, výstavy, prodejní akce apod.

Objekt byl postaven jako sokolovna svépomocí členů Sokola v roce 1935. Budova byla využívána pro akce sportovního charakteru a pro kulturní vyžití veřejnosti.  Postupem času celkové uspořádání sokolovny i vybavenost zaostávala. Byla nutná rekonstrukce a přizpůsobení novým potřebám.

Vzhledem k omezeným ekonomickým možnostem organizace TJ Sokol Staré Město a SK Staré Město byla budova v roce 2005 převedena na Město Staré Město formou smlouvy o výpůjčce na 50 let.  Město Staré Město se zavázalo provést rozsáhlou rekonstrukci s cílem vybudování víceúčelového zařízení sloužícího potřebám města a jeho občanů.

V rámci projektu byla provedena rekonstrukce stávajícího objektu a dostavba jednopodlažní nepodsklepené části. Nevyhovující části objektu byly odstraněny.

Stavební náklady:
Rekonstrukce…………………….26 207 478,- Kč
Novostavba…………………………4 774 199,- Kč
Celkové náklady………………….30 981 677,- Kč

Zahájení rekonstrukce: 10/2006
Ukončení rekonstrukce: 09/2007

Zainteresované strany se dohodly, že bývalý objekt Sokolovny Staré Město se bude po rekonstrukci nazývat Společensko-kulturní centrum Staré Město.
Poslední změnou v provozování objektu je zřízení Sportovního a kulturního centra Staré Město dne 1.1.2008, které v současné době zařízení provozuje.

Pivnice – maximální kapacita 25 osob

Vinárna – maximální kapacita 35 osob

Bowling – maximální kapacita 20 osob

Adresa:
Brněnská 1249, Staré Město
Telefon:  607 006 083
Odkaz na mapu naleznete ZDE.